Klasik ve İleri Sistemler

Su ve atıksu klasik arıtma-1 Ant Çevre, Tekstil, kağıt, kimya, ilaç, gıda vb.sektörlerinden kaynaklanan Endüstriyel atıksuların ve kasabalar, tatil köyleri, siteler, oteller vb.. kaynaklanan Evsel atıksuların arıtımı için gerekli tesisleri, gösterdikleri  çeşitliliğe göre, arge desteği ve iyi bir ön çalışma ile en düşük maliyetlerle projelendirir.

Ant Çevre her türlü atıksu için kontrol ve arıtma uygulamasını, kaynakta alınacak tesis içi önlemleri ile birlikte değerlendirmekte ve proses seçimine, arıtma çamurlarının yönetimine kadar bir sistem optimizasyonu içinde çözümler üretmekte ve uygulamaktadır.

Bu sistem optimizasyonu için aşağıdaki basamaklar esas alınmıştır.
•    Planlama
•    Üretim
•    İnşaat
•    İşletme
•    Danışmanlık

Su ve atıksu klasik arıtma-4  Su ve atıksu klasik arıtma-5  Su ve atıksu klasik arıtma-6

Ant cevre konvansiyonel sistemlerin güvenilirliğine bağlı kalarak, suyun karakterizasyonuna göre en uygun maliyetli  sistem seçimi yaparak, üst düzeyde atık su arıtımında en etkili sonuçlarla sizi buluşturur.  
İleri sistemler sayesinde su, yaşayan canlılar üzerinde kanserojen etkisi olan patojenik mikroorganizmalardan tamamen arındırıldığından, suyun tekrar kullanılarak doğal kaynaklardan tasarruf sağlanabileceği garanti edilir.
Kimyasal ve biyolojik olarak sınıfandırılan konvansiyonel sistemleri, paket tip veya betonarme şekilde suyun debisine ve çıkış değerlerine bağlı kalarak dizayn ederiz. 

Su ve atıksu klasik arıtma-7  Su ve atıksu klasik arıtma-8 Su ve atıksu klasik arıtma-9

Atıksudaki kolloidal kirliliğin kimyasal maddeler eklenerek, pıhtılaştırma ve yumaklaştırma sistemleri ile sudan ayrılması esasına dayanan kimyasal arıtma sistemleri, endüstriyel nitelikli atıksuların arıtılmasında en çok başvurduğumuz yöntemdir.

Biyolojik arıtma, mikroorganizmaların atıksudaki organik maddeyi oksijen kullanarak ayrıştırması esasına dayanır. Azot ve fosfor giderimi için de anaerobik & anoksik & oksik bölgeler oluşturularak evsel sularda maximum saflaştırma sağlanır.


Su ve atıksu klasik arıtma-11  Su ve atıksu klasik arıtma-3  Su ve atıksu klasik arıtma-2