Membran Sistemleri

Membran sistemleri-1 Çıkış suyu kalitesi bakımından oldukça verimli, alan bakımından daha az yer kaplayan ve yatırım/işletme maliyeti ekonomik olan arıtma prosesleri önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda, membran biyoreaktörlerinin atıksu arıtımındaki verimliliği, az alan kaplaması ve yatırım/işletim masraflarının düşük olması bu reaktörlerin kullanımını cazip hale getirmiştir.  Bu nokta da Ant Cevre bu ileri teknolojilerin her türlü temin, kurulum, işletim ve bakımını siz müşterilerine sunar.

Membran sistemleri-2  Membran sistemleri-3  Membran sistemleri-4

MBR’ın avantajları;

• Az alan ihtiyacından dolayı küçük izdüşüm
• Son çöktürme tanklarının iptali
• Yüksek MLSS konsantrasyonundan dolayı bekletme süresinin daha az olması, dolayısıyla daha küçük hacimli tanklar ve daha az inşaat maliyeti
• Biyokütle ayrıştırılması mikrofltrasyon veya ultrafltrasyon ile yapıldığından, aktif çamurun çökebilme özelliğinden bağımsız olması ve çamur problemlerinin yok edilmesi
• Yüksek MLSS’in ve yüksek çamur yaşının, yüksek organik yükleri tolare edebilmesi
• Nitrifkasyon ve toksik madde varlığından kaynaklanabilen işletme problemlerine daha az duyarlı olmaları
• Biyokütle oluşumunun daha az olması
• Mikrofltrasyon (0.1-1 μm boşluklu)  ve ultrafltrasyon (0.01-0.1 μm boşluklu)  membran separasyon sisteminin sayesinde yüksek fziksel dezenfeksiyon
• Virüs, protozoa ve bakterinin tamamen giderilmesi
• Filtre edilen suyun proses suyu vb. olarak yeniden kullanılabilir olması
• Güvenilir operasyon ve düşük işletme maliyetleri
• Yüksek arıtma performansı ve çıkış kalitesinin sağladığı direk deşarj avantajı
• Sessiz, güvenilir ve tam otomatik işletme
• Ters ozmoz tesisleri için ön arıtma olmaya uygunluğu

Membran sistemleri-5  Membran sistemleri-6  Membran sistemleri-7