Baydemirler arıtma tesisi...


Baydemirler Tekstil Fabrikası Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisi işletmeye alındı.