DR. Tolay: Atıklarımızı değerlendirmeliyiz.

Haber Fotoğraf-1 Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz ve Enerji Üretimi seminerinde konuşan DR. Tolay: Atıklarımızı değerlendirmeliyiz.

Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası (ŞUTSO) ve Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Destek Ofisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz ve Enerji Üretimi" konulu seminer ŞUTSO konferans salonunda, ANT ÇEVRE  Genel Müdürü Murat Balaban, Teknik Danışman Dr. Mustafa Tolay, MT-ENERGIE ve GE GAZ GENERATOR Yetkilileri, Harran Üniversitesinden akademisyenler, ŞUTSO üyeleri ve davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.

Tüketeceği enerjilerin büyük bir bölümünü ithalatla karşılayan Türkiye'de fosil kökenli yakıtlara alternatif olabilecek biokütle, hidrolik, rüzgâr, güneş ile jeotermal gibi yenilenebilir enerji kaynaklı enerji ve Biyogaz üretimi giderek yaygınlaşıyor. Bu kapsamda üyeleri ve vatandaşlarımızı bilgilendirmek adına, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası ile Karacadağ Kalkınma Ajansı Şanlıurfa Destek Ofisi’nin ortaklaşa düzenlediği “Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz ve Enerji Üretimi” konulu seminer gerçekleştirildi.


Seminerin açılış konuşmasından sonra ANT ÇEVRE Firması Teknik Danışmanı Dr. Mustafa Tolay, Hayvansal ve Bitkisel Atıklardan Biyogaz ve Enerji Üretimi konusunda bilgiler verdi. Dr.Tolay Almanya’da bu tür tesislerin yoğunluğuna dikkat çekerek Türkiye’de de bu tesislerin yavaş yavaş kurulmaya başladığını ifade etti. Dr. Mustafa Tolay, şu açıklamalarda bulundu. “Kuru tarımdan yaş tarıma geçilmesiyle birlikte, birim alandan elde edilen ürün miktarı arttı. Dolayısıyla üretimle birlikte tarımsal ve bitkisel atıklar da arttı. 1500 Büyükbaş hayvandan elde edilen enerji tesisi yaklaşık 5 yılda kendini amorti edebiliyor. Almanya gibi gelişmiş ülkelerde havyansal ve tarımsal atıklar enerji üretimi için kullanılıyor Türkiye de ise yeni yeni kullanılmaya başlandı. Tüm tarımsal, hayvansal ve bitkisel atıkların maddi değeri var, Devlet üretilen enerjiyi alma garantisi veriyor, bu nedenle atıklarımızı değerlendirmemiz faydamıza olacaktır” dedi.

Haber Fotoğraf-2  Haber Fotoğraf-3  Haber Fotoğraf-4

Ayrıca Dr. Mustafa Tolay, bu sistemin Türkiye’de kurulabildiğini, Türk mühendislerin bilgileri ile teknolojik imkânlarının yeterli olduğunu belirterek tesislerin kurulum aşamasının kolay olduğu mesajını verdi.