Dezenfeksiyon ve UV Sistemleri

Dezenfeksiyon ve UV-1 Dezenfeksiyon;  arıtma sistelerinin son aşaması olarak projelendirilir. Dezenfeksyon sisteminde aşağıdaki giderimler sağlanır.
• Tat ve Koku Giderimi
• Renk Giderimi
• Bulanıklık Giderimi
• Ozonun Bakteriler Üzerinde Dezenfeksiyon Etkisi
• Metallerin UzaklaştırılmasıBu giderimler için ant cevre ozon ve uv sistemlerini tercih eder.  Ozon sistemleri suda tat, koku renk, bulanıklığa sebep olan bileşikleri okside ederek suyun iyileşmesine yardım eder. Ayrıca yüksek oksidasyon kuvvetine sahip olduğundan sudaki bakterilerin dezenfeksyonunu gerçekleştirir.  Suda iyon halinde bulunan metallerin en düşük miktarlara indirilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

ANT ÇEVRE’ nin UV Sistemi; UV ışınının dezenfeksiyon etkisini kullanarak, suyu içme ve kullanma suyu standartlarına getirir.

Bu yöntem, bakteri ve virüslerin zararlı etkilerini azaltma konusunda, zararlı organizmaların direk olarak gideriminde yüksek etkiye sahiptir.

Avantajları;
• güvenilir, bütün yöntemlerin en yaratıcı ve en yüksek etkilisi
• temel ilkeler ile işletme
• klor gibi kimyasalların kulanımının iptali
• suyun aroma veya tadı üzerinde herhangi bir ters etkisi olmaması
• tehlikeli ara ürün oluşmaması
• optimum işletme maliyeti açısından çok kademeli uygulama imkanı
• minimum alan ihtiyacı
• maksimum değişkenlik imkanı

Dezenfeksiyon ve UV-2  Dezenfeksiyon ve UV-3  Dezenfeksiyon ve UV-4