Ultrafiltrasyon SistemleriSon zamanlarda teknoloji deniz suyundan, atıksudan veya yüksek mineral içeren sudan kullanma suyu yapma yöntemine kanalize olmuştur ve bu sebepten daha ekonomik teknoloji olan membran sistemleri geliştirilmiştir.


Ters ozmoz, suyun basınç sayesinde yarı geçirgen bir membrandan geçmeye zorlandığı su safaştırma prosesidir. Normal ozmozda su, düşük konsantrasyonlu taraftan yüksek konsantrasyonlu tarafa geçer. Ters ozmoz, normal ozmotik basıncı terse çevirebilmek için basınç kullanır ve su yüksek konsantrasyonlu taraftan düşük konsantrasyonlu tarafa geçer.
Ultrafiltrasyon-2  Ultrafiltrasyon-3  Ultrafiltrasyon-4
Su, yüksek basınçta membran boşluklarından geçerken zorlanır. Bu proses esnasında, su molekülleri ve diğer bazı moleküller bu boşluklardan geçebilirken, suyun içindeki birçok madde geçemez ve konsantre edilmiş olarak sistemden uzaklaştırılır.

Membran birimi içerisinde ‘Çapraz Akım’ yaratılarak membran yüzeyinin devamlı temiz kalması sağlanır.  Bu çapraz akım sayesinde bazı sıvılar membranı geçerken, bazı sıvılar membran yüzeyine paralel hareket ederler ve bu sayede membran yüzeyini tıkanmalara karşı korurlar. Bu proses diğer fltrasyon sistemlerine göre daha kaliteli su üretilmesini sağlar.

Ultrafiltrasyon-6  Ultrafiltrasyon-7  Ultrafiltrasyon-8