Çamur Susuzlaştırma ve Kurutma

Çamur; atıksu arıtımında on-site (septik tank) veya off-site (aktif çamur) sistemlerde oluşmaktadır. Çamur arıtımını yaparken kullanılan yöntemler;

• Gravite Yoğunlaştırıcı
• Flotasyon Yoğunlaştırıcı
• Santrifüj Yoğunlaştırıcı


Çamurun Karakteristiği tuvaletlerde yeni oluşmuş fekal koliformdan, uzun zamandır tuvalet çukurunda bekleyip bakteriyel çürümeye maruz kalmış çamura kadar olan geniş aralıkta değişim gösterir ve bu çamurun arıtımı karakteristiğine göre belirlenir.

Çamur arıtma seçenekleri stabilizasyon, yoğunlaştırma, susuzlaştırma, kurutma ve yakma proseslerini içerir.

Bir takım biyolojik ve kimyasal operasyonlar ile, çamurun

• Koku
• Organik Madde İçeriği
• Toksisite
• Gaz Üretimi Potansiyeli gibi özelliklerini arıtmak amaçlanır.

Çamur Arıtımının Amaçları:

• Organik içeriğin kontrollü olarak azaltılması için stabilizasyon ve koku giderimi
• Hacim ve ağırlık azaltılması
• Hijyen  (patojenik mikroorganizmaların giderilmesi )
• Geri kullanım veya bertaraf için çamur karakteristiğinin iyileştirilmesi

Öncelikle kimyasal şartlandırma, termal şartlandırma, radyasyon şartlandırma yöntemlerinden biri kullanarak çamur problemine çözüm üretilir. Likit çamur kuru ve pürüzlü forma uygun olmak durumunda olduğundan, şartlandırma basamağı önemli bir ön aşamadır.

Çevresel şartlar dahilinde çamur problemleri için kurutma yatağı, fltre pres, belt pres ve dekantör yöntemlerini sunulmaktadır. Daha hızlı, daha küçük mekanik proses olarak presleme veya santrifüj yöntemleri kullanılır.

Çamur yoğunlaştırma ile %30-80 arasında hacmen azalma sağlanabilir. Buna karşın, iklimsel şartlar, uygun arazi, oluşan çamur miktarı ve gerekli arıtma seviyesi önemli parametrelerdir.

Yakma, derin deniz deşarjı, düzenli depolama, toprak uygulamaları gibi yöntemler de çamur bertarafı çamur susuzlaştırma sistemlerine dahil edilmiştir. Diğer bir deyişle, eğer geri kullanmak istiyorsanız, suyunuzdaki kirliliği, bahçenizdeki gübreye dönüştürürüz.