Su ve Atıksu, İleri Arıtım

Membran Sistemleri

Membran sistemleri-1 Çıkış suyu kalitesi bakımından oldukça verimli, alan bakımından daha az yer kaplayan ve yatırım/işletme maliyeti ekonomik olan arıtma prosesleri önem kazanmıştır. Özellikle son yıllarda, membran biyoreaktörlerinin atıksu arıtımındaki verimliliği, az alan kaplaması ve yatırım/işletim masraflarının düşük olması bu reaktörlerin kullanımını cazip hale getirmiştir.  Bu nokta da Ant Cevre bu ileri teknolojilerin her türlü temin, kurulum, işletim ve bakımını siz müşterilerine sunar.

Klasik ve İleri Sistemler

Su ve atıksu klasik arıtma-1 Ant Çevre, Tekstil, kağıt, kimya, ilaç, gıda vb.sektörlerinden kaynaklanan Endüstriyel atıksuların ve kasabalar, tatil köyleri, siteler, oteller vb.. kaynaklanan Evsel atıksuların arıtımı için gerekli tesisleri, gösterdikleri  çeşitliliğe göre, arge desteği ve iyi bir ön çalışma ile en düşük maliyetlerle projelendirir.

Doğal Arıtma (Yapay Sulak Alan)


Doğal arıtma sistemleri konusu son zamanlarda dünyada da üzerinde yoğun çalışmaların olduğu konulardan biridir. Ülkemizde ise bu sistemlerin uygulanması yönündeki tavsiyeler 8. Beş yıllık Kalkınma Planında yer almaktadır. Bu kalkınma planı döneminde 2500 köye arıtma tesisi ile birlikte kanalizasyon yapımı hedeflenmektedir (DPT, 2000).

Ultrafiltrasyon SistemleriSon zamanlarda teknoloji deniz suyundan, atıksudan veya yüksek mineral içeren sudan kullanma suyu yapma yöntemine kanalize olmuştur ve bu sebepten daha ekonomik teknoloji olan membran sistemleri geliştirilmiştir.

Dezenfeksiyon ve UV Sistemleri

Dezenfeksiyon ve UV-1 Dezenfeksiyon;  arıtma sistelerinin son aşaması olarak projelendirilir. Dezenfeksyon sisteminde aşağıdaki giderimler sağlanır.
• Tat ve Koku Giderimi
• Renk Giderimi
• Bulanıklık Giderimi
• Ozonun Bakteriler Üzerinde Dezenfeksiyon Etkisi
• Metallerin Uzaklaştırılması