Katı Atık yönetimi

Çamur Susuzlaştırma ve Kurutma

Çamur; atıksu arıtımında on-site (septik tank) veya off-site (aktif çamur) sistemlerde oluşmaktadır. Çamur arıtımını yaparken kullanılan yöntemler;

• Gravite Yoğunlaştırıcı
• Flotasyon Yoğunlaştırıcı
• Santrifüj Yoğunlaştırıcı

Tehlikeli Atık YönetimiAtık yönetiminin en son basamağı, çevre ve insan sağlığına zarar vermeyecek yöntemlerle geri kazanılamayan veya geri dönüştürülemeyen atıkların bertarafıdır.